Als leerlingen medicatie dienen in te nemen, hebben leerkrachten geen toestemming om dit te doen zonder attest van de dokter. De leerkrachten mogen enkel medicatie toedienen als het product en de dosis gekend zijn. Daartoe dient de behandelende arts een formulier in te vullen. Dat formulier kunt u HIER vinden. Indien er geen attest is en de leerling toch medicatie dient in te nemen, wordt gevraagd aan de ouders om zelf naar school te komen en de dosis toe te dienen aan het kind. Voor verdere info kunt u altijd contact opnemen met de school.

sfeer08

go

  

 STROOM logo

  

gimme

 

babysitters

 

 

cheques

 

 

kweetet

 

 

bingel