Voor- en naschoolse opvang

‘s Morgens vanaf 7u15.

‘s Avonds van 16u00 tot 18u00.

Op woensdag is er opvang van 11u25 tot 12u15.

Prijs: € 0,70 per half uur

 

Buitenschoolse kinderopvang Oostende

Voor bijkomende buitenschoolse opvang van 06.30 u tot 19.00 u.

De Sloeber, Lijsterbeslaan 59, 8400 Oostende (tel. 059/50.01.59)

Voor nieuwe inschrijving kan u elke werkdag terecht in het administratief centrum van de buitenschoolse kinderopvang: Frère Orbanstraat 142 (tel. 059/ 25.17.39)

 

Afspraken opvang

Uw kind zit in de opvang die door de school georganiseerd wordt. Wij werken met vrijwilligers en ook met mensen die aangesteld worden via Perspectief.
Van zodra een kind aanwezig is, valt hij of zij onder onze verantwoordelijkheid, dat wil zeggen dat ze zich ook aan afspraken dienen te houden net zoals op school.
Ook in de opvang is het schoolreglement van toepassing.
Wanneer het mooi weer is, dan organiseren we de opvang op de kleuterspeelplaats. De poort die toegang biedt tot de speelplaats is altijd gesloten uit veiligheid, de verantwoordelijke komt wel open doen wanneer een ouder zich aanmeldt.
Bij slecht en/of koud weer gaan we naar de lokalen in het Viooltje. Daar dient u aan de deur te bellen.
De kinderen respecteren het gezag van diegene die op dat moment verantwoordelijk is voor de opvang. Indien de verantwoordelijke wangedrag vaststelt, wordt de directie hierover ingelicht, die dan de nodige maatregelen zal treffen.
De kinderen blijven steeds onder de hoede van diegene die de opvang regelt, ze mogen niet afzonderlijk gaan spelen (bijvoorbeeld op het openbaar speelplein).

sfeer02

go

  

 STROOM logo