UPDATE CORONA - KLASBLOGS!

 

Tijdens de coronaperiode zullen de leerkrachten van de lagere afdeling een eigen klasblog beheren. Langs deze weg willen ze de leerlingen en de ouders op de hoogte houden. Op deze blogs zullen tevens instructies, video's, foto's, powerpoints, enz. ... te vinden zijn om de nieuwe leerstof te verwerken. Dit zijn de blogs (klik op gewenste klas of leerkracht):

 

ALGEMENE BLOG - INFO EN ZORG  

L1 - JUF MICHELE  •  L2 - MEESTER DIDIER    L3 - JUF ANN    L4 - JUF SARAH    L5 - JUF EMILY    L6 - JUF JOYCE  

  LO - JUF VANESSA    NC ZEDENLEER - JUF MOIRA    RK GODSDIENST - MEESTER KOEN

 

 

We onderscheiden drie soorten kosten

1. Vaste schoolkosten: maaltijden en uitstappen, zwem- en turngerief

Op het einde van de maand wordt de schoolfactuur met de leerlingen meegegeven. Daarop vindt u een gedetailleerde weergave van de kosten van de voorbije maand. Kinderen dienen dus nooit cash geld mee te brengen voor de schoolrekening. Ouders die liever cash betalen, kunnen dit via de directie aanvragen.

 

2. Extra kosten: foto's, activiteiten vriendenkring, voorschotten bosklassen voor vijfde en zesde leerjaar, ...

Hiervoor dienen de leerlingen wel apart geld mee te brengen in een gesloten omslag met duidelijke vermelding van de naam en de inhoud. Ze kunnen ter plaatse betaald worden op het secretariaat.

 

3. Kosten voor de opvang

Net zoals de vaste schoolkosten uit punt 1 worden de kosten voor de opvang op de schoolfactuur aangerekend.

 

MAXIMUMFACTUUR SCHOOLJAAR 2019 - 2020

 - kleuters € 45

- lager € 90

- meerdaagse uitstappen (minder scherpe maximumfactuur) € 440

Kinderopvang, middagtoezicht en maaltijden vallen buiten de maximumfactuur omdat je als ouder zelf de keuze maakt om hier gebruik van te maken.

 

Als de schoolfactuur een flinke hap uit uw budget is, kunnen bij de Stad Oostende onderwijscheques bekomen worden. U betaalt 4 euro voor een cheque ter waarde van 20 euro. Voor meer info kunt U terecht bij Stad Oostende. HIER kunt U de folder bekijken.

 

 

go

  

 STROOM logo

  

gimme

 

babysitters

 

 

cheques