Schoolraad

 
De schoolraad bestaat uit afgevaardigden van
• de leerkrachten
• de ouders
• de lokale gemeenschap
 
Wat doet de schoolraad ?
De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies.
 
Dit gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld :
- het schoolreglement
- lestijdenpakket
- schoolwerkplan
- welzijn en veiligheid op de school.
- infrastructuurwerken
 
Wie zit in onze schoolraad ?
- namens de leerkrachten: Katrien Steenacker, Nicky Verdenne en Michèle Coppejans
- namens de ouders: Eveline Heyman (voorzitter), Inge Beirens en Prisca do Paco Perreira
- namens de lokale gemeenschap: Viviane Cattoir en Serge Vynck
 
sfeer16
 

go

  

 STROOM logo