UPDATE CORONA - KLASBLOGS!

 

Tijdens de coronaperiode zullen de leerkrachten van de lagere afdeling een eigen klasblog beheren. Langs deze weg willen ze de leerlingen en de ouders op de hoogte houden. Op deze blogs zullen tevens instructies, video's, foto's, powerpoints, enz. ... te vinden zijn om de nieuwe leerstof te verwerken. Dit zijn de blogs (klik op gewenste klas of leerkracht):

 

ALGEMENE BLOG - INFO EN ZORG  

L1 - JUF MICHELE  •  L2 - MEESTER DIDIER    L3 - JUF ANN    L4 - JUF SARAH    L5 - JUF EMILY    L6 - JUF JOYCE  

  LO - JUF VANESSA    NC ZEDENLEER - JUF MOIRA    RK GODSDIENST - MEESTER KOEN

 

 

Het GO! zet doelgericht in op het zwemmen, maar wil wat betreft onderwijstijd een gezond evenwicht bewaren tussen de verschillende onderdelen van lichamelijke opvoeding. Die hedendendaags visie stelt dat WATER SAFETY en een brede motorische ontwikkeling de belangrijkste doelstellingen zijn van de zwemles op school, dit gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten in zwemonderwijs! NOCH het overbruggen van een bepaalde afstand, NOCH het aanleren van een bepaalde zwemslag zijn primaire doelstellingen. Het kind moet zich goed en veilig voelen in het water. Het kind moet in onverwachte situaties zichzelf aan de rand kunnen brengen en over de kennis beschikken waar en wanneer het veilig kan zwemmen en wanneer niet. KUNNEN OVERLEVEN IN HET WATER IS NIET GELIJK AAN 25 METER SCHOOLSLAG ZWEMMEN! We onderscheiden 3 fasen in het zwemonderricht voor de school:

• FASE 1 (K3,L1,L2): watergewenning

• FASE 2 (L1,L2): leren overleven

• FASE 3 (L3,L4): het doelmatig leren voortbewegen in water

Vanaf het moment dat de kinderen kunnen zwemmen volstaan enkele ‘onderhoudsbeurten’ met het oog op de aansluiting met het secundair onderwijs.

sfeer25

 

go

  

 STROOM logo

  

gimme

 

babysitters

 

 

cheques